TEHNOTIM Pesnica / Paloma

Štajerska liga
:
30. 8. 2014
Score: 2 - 0