TEHNOTIM Pesnica / Paloma

Štajerska liga
:
28. 4. 2015
Score: 1 - 4