Pod glavno tribuno je urejen klubski bar. Po želji lahko posamezniki in podjetja le tega najamejo za lastno uporabo. Bar je ustrezno funkcionalno opremljen.
Več informacij na info@nk-pohorje.si