Pod glavno tribuno je urejen klubski bar. Po želji lahko posamezniki in podjetja tudi najamejo za lastno uporabo. Bar je ustreznu funkcionalno opremljen.
info@nk-pohorje.si.