image001

 

Na območju velikega urejenega nogometnega stadiona ob reki Dravi se je poleg nogometa možno športno udejstvovati tudi v različnih drugih gibalnih in rekreativnih aktivnostih. Dobro medsebojno sodelovanje na tem območju med družbo Genium, d.o.o., ki je lastnica gostinskega objekta in organizatorka športnih dogodkov za različne organizacije, Nogometnim klubom Ruše, ki izvaja nogometne treninge in tekme ter Društvom Turistično informativni center Ruše (TIC Ruše), ki je usposobljeno za izvedbo večjih dogodkov (npr. kresovanje »Malo mesto, največje kresovanje«), želimo nadgraditi s tematskim partnerstvom namenjenim razvoju turistične ponudbe na tem območju in zagotavljanju novih površin namenjenih različnim dejavnostim za vse generacije.
V okviru tega partnerstva bomo obiskovalcem omogočili in ponudili dostop do reke Drave, ki je vedno bolj izkoriščena kot naravni poligon za vodne športe (veslanje, SUP, splavarjenje). Ureditev brežine reke Drave bi tako omogočila lažji in ustrezen dostop do nje. Ob ureditvi brežine bo urejen tudi prostor za shrambo plovil (kajaki, kanuji, SUPi), prostor za druženje in piknike, urbana oprema in igrala za otroke.
Partnerji bodo skupaj pripravili doživljajske in športno-rekreativne dogodke, namenjene vsem interesnim skupinam in sinergijsko združili ponudbe od športnih in rekreativnih aktivnosti in tekmovanj do družinskih druženj. Ob tem bi se oblikovali različni integrirani turistični produkti – kot je npr. nogometna akademija za najmlajše, pri katerih bi v partnerstvo pritegnili še druge akterje turizma, športa in lokalne ponudbe (npr. Javni zavod CEZAM, OŠ Janka Glazerja). V okviru projekta bo po zaključku izvedena tudi nova zaposlitev.
Območje Stadiona bo s takšno dodatno turistično ponudbo postalo zaokrožena celota v območju Zadravja in bo skupaj z ostalimi ponudbami in ponudniki na tem območju zagotavljajo celovito turistično-športno-rekreativno izkušnjo za vse obiskovalce. Le-ta že sedaj privablja različne obiskovalce, tako po starosti kot namenu obiska (aktivni športniki, rekreativci, gledalci in navijači, družine, otroci in mladostniki, spremljevalci otrok na treningih, kolesarji, obiskovalci gostinskega obrata).
Iz opisanega je razvidno in utemeljeno, da je projekt je v celoti skladen s SLR LAS Drava, kjer je zapisano, da bo LAS podpirala projekte, ki bodo aktivirali obstoječe endogene potenciale v povezavi s kulturno in naravno dediščino, naravnimi resursi, človeškim in socialnim kapitalom, lokalno samooskrbo in zelenim turizmom. Podpirala bo projekte v obnovo in posodobitev obstoječe športno – rekreativne infrastrukture ter uporabo le-te v turistične namene. Prav tako pa tudi projekte, ki bodo spodbujali medgeneracijsko sodelovanje, aktivno preživljanje prostega časa in so namenjeni tudi ranljivim skupinam.
Predmet projekta so zemeljska gradbena dela za ureditev zemljišča (kaj: izravnava, odstranitev podrasti, nabava opreme za piknik prostor in postavitev letne kuhinje.Za zaključek projekta bo organizirana športno-rekreativna prireditev, na katero bodo vabljeni vsi lokalni prebivalci, predvsem pa ranljive skupine. Rezultat projekta bo tudi eno novo delovno mesto.

 

1596107914582_1.jpg 1596107933489_2.png 1596107943942_3.jpg 1596108476494_4.jpg